روزهای پسرانه

میگی چن تا دوسَم داری؟ میگم اندازه‌ی جونم

  از قشنگی‌های روزهای مادرانه اینه که ببینی فرشته‌ی 40 ماهه‌ت، مثل قدیما؛ درست مثل 4 ماهگی‌ش و شاید هم 40 روزگی‌ش؛ با صدای بلند توی خواب بخنده و تو رو بیدارت کنه. بعد با اون لبخندی که می‌نشونه روی لبات، پرت‌ت کنه وسط یه خواب عمیق و شیرین      + خدایا شکرت + عنوان رو از این‌جا برداشتم (پخش آن‌لاین ترانه‌ی تصور کن، امین رستمی)     ...
21 مرداد 1393

40 ماهگی مبارک

  پسرک‌م چهل ماهه شد؛ به همین قشنگی و شیرینی       40ماهه‌ ی شیرین‌م، کاش 40 سالگی‌ ات گره بخورد به بهترین‌ها      40 ساله‌ ی بزرگی باش، با دلی گنده و مهربان  40 ساله‌ ای باش که هیچ‌گاه انسان‌ها را با مقیاس و مکیال خودت نسنجی، بدان که قاضی و داور کــَـس دیگری‌ست  40 ساله‌ ای باش مــَــرد، تا برای اثبات خود به دیگران هیچ‌گاه به بددهنی و تهمت و افترا چنگ نیندازی؛‌ چرا که این عمل فقط و فقط کار ضعیفان است  40 ساله‌ ای باش که اگر کسی موافق میل تو عمل نکرد، دریابی شاید که ...
11 مرداد 1393
1